Manylion y mater

Climate Change Committee

To approve the Terms of Reference for the Climate Change Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/08/2022

Angen penderfyniad: 27 Medi 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Governance

Title (Welsh): Pwyllgor Newid Hinsawdd

Description (Welsh): Cymeradwyo Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Climate Change Committee