Manylion y mater

Treasury Management Annual Report 2021/22 and Treasury Management Update Q1 2022/23

1.         To present to Members the draft Treasury Management Annual Report 2021/22 for comments and recommendation for approval to Cabinet.

2.         To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end June 2022.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 27 Gorff 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2021/22 a’r Wybodaeth Ddiweddaraf ar Reoli’r Trysorlys yn Chwarter 1 2022/23

Description (Welsh): 1. Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2021/22 drafft i'r Aelodau am sylwadau ac argymhelliad i’w gymeradwyo i’r Cabinet. 2. Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor at ddiwedd Mehefin 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Treasury Management Annual Report 2021/22 and Treasury Management Update Q1 2022/23