Manylion y mater

Armed Forces Act 2021

To inform Cabinet of new legislation related to the Armed Forces, which will have an impact on services for Housing and Education.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/07/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Deddf y Lluoedd Arfog 2021

Description (Welsh): Hysbysu’r Cabinet am y ddeddfwriaeth newydd mewn perthynas â’r Lluoedd Arfog, a fydd yn cael effaith ar y gwasanaethau Tai ac Addysg.

Agenda items

Dogfennau

  • Armed Forces Act 2021