Manylion y mater

Welfare Reform Update / Housing Rent Income

To provide an update on the impacts of welfare reforms and the work that is ongoing to mitigate them.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Diweddariad Diwygiad Lles / Incwm Rhent Tai

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar effeithiau’r diwygiad lles a’r gwaith parhaus i’w lliniaru.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welfare Reform Update / Housing Rent Income