Manylion y mater

Welsh Government’s Consultation on Proposals for New Bus Legislation

To advise Scrutiny on Welsh Government’s consultation on proposals for new bus legislation and Flintshire’s proposed response and seek comment from Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 5 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynigion ar gyfer Deddfwriaeth Bws Newydd

Description (Welsh): Cynghori Craffu ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer deddfwriaeth bws newydd ac ymateb arfaethedig Sir y Fflint a gofyn am sylwadau gan y Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh Government’s Consultation on Proposals for New Bus Legislation