Manylion y mater

Budget 2023/24 Medium Term Financial Strategy (MTFS)

To present the first estimate for the budget requirement for 2023/24 and the strategy for funding the requirement.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 7 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig A Chyllideb 2023/24

Description (Welsh): Cyflwyno’r amcangyfrif cyntaf ar gyfer gofynion y gyllideb ar gyfer 2023/24 a’r strategaeth o ran cyllido’r gofynion.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2023/24 Medium Term Financial Strategy (MTFS)