Manylion y mater

Recruitment of a Town and Community Council Representative to the Standards Committee

To appoint the favoured candidate to the Standards Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Angen penderfyniad: 18 Hyd 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned i'r Pwyllgor Safonau

Description (Welsh): Penodi'r ymgeisydd a ffafrir i'r Pwyllgor Safonau

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Recruitment of a Town and Community Council Representative to the Standards Committee