Manylion y mater

Terms of Reference

To consult on proposed changes to the Terms of Reference for the Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/07/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 5 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cylch Gorchwyl

Description (Welsh): Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Terms of Reference