Manylion y mater

Update on the Induction Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 7 Gorff 2022 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Diweddariad ar y Rhaglen Sefydlu

Description (Welsh): I ddiweddaru’r Cynghorwyr ar gynnydd a phresenoldeb yng Ngham 1 o’r Rhaglen Sefydlu a rhannu’r cynigion ar gyfer Cam 2.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen