Manylion y mater

Review of the Terms of Reference and Introduction to the Work of the Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 7 Gorff 2022 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygu Cylch Gorchwyl a Chyflwyniad i Waith y Pwyllgor

Description (Welsh): Egluro rôl a gwaith y Pwyllgor i Aelodau newydd o’r Pwyllgor.

Penderfyniadau

Agenda items