Manylion y mater

Adoption of the National Model Constitution

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Mabwysiadau Model Cenedlaethol y Cyfansoddiad

Description (Welsh): Mae Cyfansoddiad y Cyngor Sir yn seiliedig ar fodel cenedlaethol a luniwyd ar y cyd gan CLlLC a Chyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol (gr┼Áp proffesiynol y Swyddog Monitro). Mae’r model yn 8 mlwydd oed felly comisiynodd CLlLC a LlC ddiweddariad. Mae’r Cyngor angen gweithredu’r diweddariadau i’w Gyfansoddiad ei hun ac ystyried a oes angen unrhyw newidiadau.

Penderfyniadau

Agenda items