Manylion y mater

Ash Dieback Update

To update members on how Flintshire County Council has confronted ash dieback in 2021/22 in line with the Ash Dieback Action Plan, it also reports on progress following an internal audit in July 2021

Math: Information Only

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/06/2022

Report Type: Operational;

Considered on: 15 Tach 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Clefyd Coed Ynn

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau yngl┼Ěn â sut aeth Cyngor Sir y Fflint i’r afael â’r clefyd coed ynn yn 2021/22 yn unol â’r Cynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn, yn ogystal â sôn am y cynnydd yn sgil archwiliad mewnol fis Gorffennaf 2021.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Ash Dieback Update