Manylion y mater

Shared Prosperity Fund

To provide an update on the development of the programme and the process to submit the Investment Strategy to UK Government by 1 August 2022.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/06/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 5 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl┼Ěn â datblygiad y rhaglen a’r drefn ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn 1 Awst 2022.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Shared Prosperity Fund