Manylion y mater

Revenue budget monitoring 2022/23 (Interim)

To provide details of the known key risks and issues to the revenue budget outturn position for 2022/23 for the Council Fund and Housing Revenue Account.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/06/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): 2022/23 monitro cyllideb refeniw (Interim)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue budget monitoring 2022/23 (Interim)