Manylion y mater

Update on the Recruitment of a Town and Community Council Representative

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 5 Medi 2022 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Diweddariad ar Recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned

Description (Welsh): Rhoi gwybod am gynnydd ar recriwtio Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned newydd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen