Manylion y mater

Rolling Review of the Constitution

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 4 Gorff 2022 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Democracy & Governance Manager (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad Parhaus o’r Cyfansoddiad

Description (Welsh): Cytuno ar raglen i adolygu’r holl Godau a Phrotocolau yn y Cyfansoddiad yn ystod tymor pum mlynedd y Cyngor hwn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen