Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Outturn) and Capital Programme Monitoring 2021/22 (Outturn)

To present the Revenue Budget Monitoring (Outturn) and Capital Programme Monitoring (Outturn) for 2021/22.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/06/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2021/22 (Alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2021/22 (Alldro)

Description (Welsh): Cyflwyno Monitro Cyllideb Refeniw (alldro) a Monitro Rhaglen Gyfalaf (alldro) ar gyfer 2021/22.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2021/22 (Outturn) and Capital Programme Monitoring 2021/22 (Outturn)