Manylion y mater

Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes Consultation

To provide an update on the position reached with the Examination of the Flintshire Local Development Plan (LDP) and the Inspector’s requirement for the Matters Arising Changes (MACs) to be published for public consultation.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 31 Mai 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Archwilio Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint – Diweddariad ar y Sefyllfa Bresennol ac Ymgynghoriad ar y Newidiadau i’r Materion Sy’n Codi

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r Cabinet ar y sefyllfa bresennol o ran Archwilio Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir y Fflint (CDLl) a gofyniad yr Arolygwr bod Newidiadau i’r Materion sy’n Codi (NMC) yn cael eu cyhoeddi er ymgynghoriad cyhoeddus.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Examination of the Flintshire Local Development Plan – Position Update and Matters Arising Changes Consultation