Manylion y mater

Managed Agency Contract Extension

To seek approval to extend the existing managed agency contract by 12 months from 28/08/2022 to 31/08/2023 to allow Flintshire County Council to work collaboratively with Denbighshire County Council in procuring a contract that will take us beyond 2023.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Ymestyn Contract Asiantaeth a Reolir

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth Cabinet i ymestyn y contract asiantaeth a reolir presennol o 12 mis o 28/08/2022 tan 31/08/2023 i ganiatáu i Gyngor Sir y Fflint gydweithio â Chyngor Sir Ddinbych i gaffael contract fydd yn mynd â ni y tu hwnt i 2023.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Managed Agency Contract Extension