Manylion y mater

Welsh Language Annual Monitoring Report 2021/22

To receive the Welsh Language Annual Monitoring Report 2021/22 and provide an overview of progress in complying with the Welsh Language Standards.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Monitro'r Gymraeg 2021/22

Description (Welsh): Derbyn Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2021/22 a darparu trosolwg o’r broses o gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh Language Annual Monitoring Report 2021/22