Manylion y mater

North Wales Market Stability Report

To review the draft Market Stability Report for the region and the priorities within.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru

Description (Welsh): Adolygu’r Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer y rhanbarth a’r blaenoriaethau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Market Stability Report