Manylion y mater

Results of the Consultation on the Digital Strategy

To share the outcome of the Digital Strategy consultation and to agree steps to be taken as a result.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Canlyniadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol.

Description (Welsh): Rhannu canlyniadau’r ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth Ddigidol a chytuno ar y camau i’w cymryd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Results of the Consultation on the Digital Strategy