Manylion y mater

Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2021/22

To provide Members with supplementary financial information to accompany the draft accounts as per the previously agreed Notice of Motion.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Gorff 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Gwybodaeth Ariannol Atodol I Ddatganiad Cyfrifon Drafft 2021/22

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth ariannol atodol i’r Aelodau i gyd-fynd â’r datganiad cyfrifon drafft, yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a gymeradwywyd yn flaenorol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2021/22