Manylion y mater

Internal Audit Annual Report 2021/22

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2021/22 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2022

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 8 Meh 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2021/22 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Internal Audit Annual Report 2021/22