Manylion y mater

Certification of Grants and Returns 2020/21

To inform Members of the grant claim certification by Audit Wales for the year ended 31 March 2021.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Meh 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Tystysgrif Grantiau a Ffurflenni 2020/21

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o'r ardystiad hawl grant gan Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Certification of Grants and Returns 2020/21