Manylion y mater

Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

To provide an update on the Authority’s implementation plan and any national/regional updates.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Meh 2022 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Description (Welsh): Diweddariad i’r Aelodau ar weithrediad y cynllun ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol/rhanbarthol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018