Manylion y mater

Safeguarding in Education

To provide an update on the discharge of statutory safeguarding duties in schools and the Education portfolio.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Meh 2022 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diogelu mewn Addysg

Description (Welsh): Diweddariad i’r Aelodau ar gyflawniad y dyletswyddau diogelu statudol mewn ysgolion a’r portffolio Addysg.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Safeguarding in Education