Manylion y mater

Induction Programme for Councillors

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 6 Meh 2022 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Rhaglen Gynefino ar gyfer Cynghorwyr

Description (Welsh): Hysbysu’r Pwyllgor am y sesiynau hyfforddiant moesegol i’w darparu fel rhan o’r rhaglen gynefino ar gyfer Cynghorwyr ar ôl yr etholiadau

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen