Manylion y mater

Pension Administration/Communication Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 16 Maw 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad gweinyddu pensiwn/ cyfathrebu

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Eitemau ar yr Rhaglen