Manylion y mater

Governance Update and Consultations

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 16 Maw 2022 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau

Description (Welsh): Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion llywodraethu

Eitemau ar yr Rhaglen