Manylion y mater

Petitions received at Council

To inform Council of the outcomes of petitions which have been submitted over the past year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Angen penderfyniad: 24 Mai 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Deisebau sydd wedi dod I law'r Cyngor

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniadau deisebau sydd wedi cael eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Petitions received at Council