Manylion y mater

Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol , GwE

Description (Welsh): I gael diweddariad ar y cymorth a ddarperir gan y gwasanaeth rhanbarthol gwella ac effeithiolrwydd ysgolion, GwE a’r effaith ar ysgolion.

Dogfennau

  • Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE