Manylion y mater

Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE

To receive an update on the support provided by the regional school effectiveness and improvement service, GWE and its impact on schools.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol , GwE

Description (Welsh): I gael diweddariad ar y cymorth a ddarperir gan y gwasanaeth rhanbarthol gwella ac effeithiolrwydd ysgolion, GwE a’r effaith ar ysgolion.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Report from Regional School Improvement Service, GwE