Manylion y mater

Community Asset Transfer Update

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Drosglwyddo Asedau Cymunedol

Description (Welsh): Darparu diweddariad blynyddol ar y Cynllun Busnes ar gyfer Canolfan Hamdden Treffynnon a Cambrian Aquatics.