Manylion y mater

Additional Learning Needs

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Anghenion Dysgu Ychwanegol

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar draws yr ysgolion, lle’r oedd y galw mwyaf a sut mae hyn wedi effeithio ar gyllidebau ysgol.