Manylion y mater

School Attendance & Exclusions

To provide the Committee with an update on learner attendance and exclusions in Flintshire Schools & support provided by Inclusion Services.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Presenoldeb mewn Ysgolion a Gwaharddiadau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bresenoldeb a gwaharddiadau dysgwyr ar gyfer Ysgolion Sir y Fflint a chymorth a ddarparwyd gan y Gwasanaethau Ymgynnwys.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Attendance & Exclusions