Manylion y mater

Self-Evaluation of Education Services 2021-22

To update Members on overall service performance 21-22 and Learner Outcomes from 2021.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg (2021-22) gan gynnwys Canlyniadau Dysgwr 2021

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar berfformiad gwasanaeth 21-22 a Chanlyniadau Dysgwr ar gyfer 2021.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Self-Evaluation of Education Services (2021-22) including Learner Outcomes 2021