Manylion y mater

End of Year Performance Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities and performance levels as identified in the Council Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Gorff 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai, Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Plan 2021-22 Year-End Performance