Manylion y mater

Temporary Accommodation Audit Update

To provide a progress report on the action plan for service improvement following the audit of the Temporary Accommodation.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adroddiad Canfyddiadau Archwiliad Digartrefedd Llety Dros Dro 2021

Description (Welsh): Darparu adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu ar gyfer gwella gwasanaeth yn dilyn archwiliad Llety Dros Dro.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Temporary Accommodation Homelessness Audit 2021 Findings Report