Manylion y mater

Temporary Accommodation Audit Update

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Ebr 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adroddiad Canfyddiadau Archwiliad Digartrefedd Llety Dros Dro 2021

Description (Welsh): Darparu adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu ar gyfer gwella gwasanaeth yn dilyn archwiliad Llety Dros Dro.

Dogfennau

  • Temporary Accommodation Homelessness Audit 2021 Findings Report