Manylion y mater

Appointing Lay Members of the Governance and Audit Committee

To re-appoint a Lay Member to the Governance and Audit Committee and to update members on progress with appointing an additional lay person.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/03/2022

Angen penderfyniad: 24 Chwe 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Penodi Aelodau Lleyg i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu

Description (Welsh): Ailbenodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a rhoi’r newyddion diweddaraf am gynnydd o ran penodi aelod lleyg ychwanegol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Appointing Lay Members of the Governance and Audit Committee