Manylion y mater

Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (Wales) Regulations 2021

To seek approval from Members to set an appropriate scheme of delegated authority for the Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (Wales) Regulations 2021.


Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Maw 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth gan Aelodau i sefydlu cynllun priodol o awdurdod dirprwyedig ar gyfer Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (Wales) Regulations 2021