Manylion y mater

Housing Rent Income - Year end outturn and latest position for 2022/23

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Incwm Rhent Tai – Alldro diwedd blwyddyn a’r sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer 2022/23

Description (Welsh): Darparu alldro diwedd blwyddyn ar gyfer 2021/22 a diweddariad gweithredol ar gasglu rhenti a’r lefelau dyledion presennol ar gyfer 2022/23.