Manylion y mater

Application for a Private Hire / Hackney Carriage (Joint) Driver Licence

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 24 Chwe 2022 by Is-bwyllgor Trwyddedu

Cyswllt: Gemma Potter E-bost: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd)

Description (Welsh): Gofynnir i'r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gails am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen