Manylion y mater

School Admission Arrangements 2023/24

To advise on the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for 2023/24 and to recommend approval.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Maw 2022 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2023/24

Description (Welsh): Cynghori ar ganlyniad ymarfer ymgynghori statudol ar drefniadau derbyn ar gyfer 2023/24, ac i argymell cymeradwyaeth.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Admission Arrangements 2023/24