Manylion y mater

Public Sector Internal Audit Standards

To inform the Committee of the results of the annual internal assessment of conformance with the Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/02/2022

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 14 Maw 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Public Sector Internal Audit Standards