Manylion y mater

Audit Wales 2022 Audit Plan

To review the Audit Wales - Audit Plan 2022 for the Council which sets out the proposed audit work for the year along with timescales, costs and the audit teams responsible for carrying out the work.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/02/2022

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 8 Meh 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Governance

Title (Welsh): Archwilio Cymru - Cynllun Archwilio 2022

Description (Welsh): Adolygu Cynllun Archwilio - Archwilio Cymru 2022 ar gyfer y Cyngor sy’n nodi’r gwaith archwilio arfaethedig ar gyfer y flwyddyn, yn ogystal ag amserlen, costau a’r timoedd archwilio sy’n gyfrifol am gynnal y gwaith.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Wales - Audit Plan 2022