Manylion y mater

Risk Management Update

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 03/02/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad Rheoli Risg

Description (Welsh): I gael sicrwydd bod y fframwaith rheoli risg diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn weithredol.

Dogfennau

  • Risk Management Update