Manylion y mater

Position statement on risks for each Portfolio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 3 Maw 2022 by Pwyllgor Adfer

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Datganiad o’r sefyllfa o ran risgiau ar gyfer pob Portffolio

Description (Welsh): Galluogi adolygiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn risgiau portffolio ers yr adroddiad cyntaf i’r Pwyllgor ym mis Mehefin 2021.

Agenda items