Manylion y mater

Impact of the pandemic and other factors on transport services and operating costs

This report is being presented to the Environment & Economy Scrutiny Committee following a recommendation of the Recovery Committee meeting held in November 2021, which highlighted two new red risks that public bus services (commercial and subsidised) were becoming financially unsustainable due to reduced passenger numbers and transport operating costs were increasing while the number of available transport operators to provide services was reducing. The report outlines how public bus services have been funded during the pandemic along with the impact on operators and service levels, as well as future developments.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 8 Chwe 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Effaith y pandemig a ffactorau eraill ar wasanaethau cludiant a chostau gweithredu

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Economi a’r Amgylchedd yn dilyn argymhelliad yng nghyfarfod y Pwyllgor Adfer a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021, oedd yn amlygu dau risg coch newydd bod gwasanaethau bws cyhoeddus (masnachol ac â chymhorthdal) yn anghynaliadwy yn ariannol oherwydd nifer llai o deithwyr a chostau gweithredu cludiant yn cynyddu tra bod y nifer o weithwyr cludiant ar gael i ddarparu gwasanaethau yn gostwng. Mae’r adroddiad yn amlinellu sut mae gwasanaethau bws cyhoeddus wedi eu hariannu yn ystod y pandemig ynghyd ag effaith ar weithwyr a lefelau gwasanaeth, yn ogystal â datblygiadau yn y dyfodol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Impact of the pandemic and other factors on transport services and operating costs